Kapliczki

 

 

 

W pobliżu kościoła oraz w dalszej okolicy znajduje się bardzo wiele kapliczek, wystawionych ku czci poszczególnych świętych bądź też upamiętniających ważne dla tutejszej społeczności wydarzenia. Już ten mały obszar stanowi doskonałą ilustrację przyczyn określenia Ziemi Kłodzkiej nazwą Marienland – Kraj Maryi.

Szczególnie interesujące są 3 kapliczki wykonane w jednakowym, nie spotkanym gdzie indziej, stylu. Charakterystyczny kształt ich zwieńczenia daje się zauważyć także w kaplicy przy kościele.

Dwie z nich stoją przy drodze do Starkowa, gdzie znajduje się kościół filialny. W jednej z nich umieszczono przedstawienie Matki Bożej z Wielisławia.

Trzecia zaś stoi z niewiadomego powodu w szczerym polu w odległości około 300 m od kościoła i cmentarza. Na niej to jednak umieszczono datę 1680 i napis: „Cœmiterium hoc benedictum est” - Jest to cmentarz błogosławiony.

 

Galeria zdjęć

 

Powrót